Arbete på fäboden

Inför utflykter med gäster till fäboden filmade vi och dokumenterade hur arbetet på fäboden kunde gå till. På sensommaren slog vi vallen och hässjade så djuren hade mat inför vintern.

Fädbostintor