Dyngen-Erkers grotta

Vem var han? Mannen som bodde under en sten för två och ett halvt sekel sedan. En sten belägen inte långt från gården Dalen mot Skärsjö ägor. Ett vildväxt skogbevuxet landskap där urberget på vissa håll går upp i dagen. Stenen är egentligen en jättelik häll, med fyra till fem meter höga branta sidor. Här hade Dyngen-Erker sitt tillhåll.

En skreva i hällen som fördjupats till en grotta. Stenar som hade staplats upp till en meterhög mur strax framför öppningen och med jättelika furor som vakt runt omkring. Hos de äldre lever berättelsen om eremiten som levde för länge sedan kvar. När ensamheten blev för tryckande i storskogen gav han sig ut på dygnslånga vandringar vilket gav honom namnet Dyngen- Erker. Han ställde sin färd till de olika bondgårdarna i Nora och tjänade sitt levebröd på att sälja egenhändigt snidade träskålar. Betalningen bestod i natura, han fick den försålda skålen fylld med mjölk och bröd.

Han stannade ett dygn på varje bondgård och folket på de olika gårdarna välkomnade honom med öppna armar. Han var nämligen förmedlare av små och stora nyheter mellan byarna vilket uppskattades. Dessutom var hans skålar eftertraktade. Nog var han en märklig man Dyngen-Erker som tillhör en förgången tid.

Under April kommer stigen till grottan att röjas och märkas. En karta och koordinater kommer även här på hemsidan att hjälpa intresserade att hitta dit.