Galleri

Bilden visar ”Fattistun” alltså fattigstugan som tidigare stod där kommunalhuset står idag. För enkelhetens skull kanske det ska kallas för Biblioteket. En hel del info om husen står i min 100-års-skrift.

/Jakob Martinell, ordförande

Här är en bild på Källskogsstugan som är mig veterligt den enda ryggåsstugan i Nora (med omnejd)

Det finns faktiskt bilder på huset innan det blev flyttat och även bilder från flytten. Det vore kanske intressant med dessa jämförelser.

/Jakob Martinell, ordförande

Säljastugan. Olof Krans födelsestuga som kommer från Sälja. Finns mycket att berätta om den.

Och hur Olof som 12-åring utvandrar med sina föräldrar och många andra Norabor till det stora landet i väster.