Så började det

Dom starka pojkarna som med korp och spade grävde
sig genom åsen. Sent 18800-tal

Med hjälp av häst och egen räls i form av plankor
transporterades massorna bort. Sent 1800-tal.

Sten-Pelle med son och en till lägger stenar till
perrongen framför stationsbyggnaden. Ca 1902 

Provtryckning av broarna över Dalälven med 5st ånglok år 1901.