Ingbo källor och kvarn

Vägen ner från parkeringen mot kvarnstugan, kvarnen och källan.

Mjölnarbostaden som tillhör hembygdsföreningen. Bakom skymtar kvarnen.

Kvarnen

Kvarnrännan