Kontakt

Styrelse

Styrelsen har efter årsmötet någon förändring. Återkommer snarast med nytt uppgifter.

Carola Eriksson Ordförande carolaeriksson7165@gmail.com
Fredrik Karlsson fredrik@grusfadern.com
Ulf Andersson, kassör. ulfkga@gmail.com
Jan Odell, sekreterare odell.jan@gmail.com
Maria Thulin mariathulin94@outlook.com
Bengt Leonardsson bengt.leonardsson@gmail.com 

Bengt-Olov Söderlund soderlund.bo@gmail.com
Per-Olov Ohlsson peo.ohlson@telia.com
Anita Ingstedt ansvarig festkomite anita.avf@hotmail.com

Hemsidan

Marita Neteborn neteborn56@gmail.com