Nora-Tärnsjö Hembygdsförenings tillkomst

Den som anses som grundare till Nora Fornminnes- och Hembygdsförening är folkskollärare, vid dåvarande Ärligbo skola, Nils Eucharius Ohlsson.

Nils E Ohlsson som alltid varit intresserad av forntids-och hembygdshistoria hade under flera år haft tankarna på att någon form av lokal förening borde bildas. Då han på 1880-talet besökta Stockholm och såg Nordiska museets dåvarande samlingar och landskapsstugor eggades han åter till tanken att göra något för att bevara det lokala folkets liv, seder och bruk.