Svarthälls fäbod

År 2016 startade hembygdsföreningen ett projekt som grundade sig på att återskapa en fädbod som ligger inom Färnebofjärdens nationalpark, i vår hemsocken. Fäboden, tillsammans med två andra som hörde till Östa by, blev nedlagd redan i slutet på 1800-talet. På bilden (kommer senare, reds anm) ses fäbodkullorna som framförde lokala sånger som sjöngs på den tiden då fäboden var i bruk. Konserten framfördes en kväll i augusti 2017 från en holme vid Dalälven en liten bit från fäbodvallen. Kullornas sång och kulning trollband de drygt 200 besökarna som såg föreställningen från båtarna de satt i. I projektet ingår tryckning av två böcker, varav en redan är tryckt, handlar om ”hemmasonen” Henrik som levde hela sitt liv i skog och bygd där han dagligen skrev ner sina observationer under 40 års tid. Han var dessutom konstnär och målade många naturupplevelser. En bok om fäbodvallslivet på 1860-talet i Östa med omnejd kommer att ges ut i slutet av 2020.

Nu är vi på väg, Stigen ner till platsen där fäboden stod.

Var stod fäboden? Utmätning pågår. Alla uppgifter ska nu in i datorn.

Bygget startar.

Innan vi började bygga så gjordes en hyggesbränning.
Bygget är igång. Bortkilning av sten. Fräsning av torrkvistar till blivande jordgolv.
När vi kom upp lite högre tog vi 4-hjulingen till hjälp och körde på långstockarna.
Helt plötsligt fick byggarna besök av ”Vildhussen”. Möjligen ville han flytta in så snart som möjligt.

Projektet ingår i Leader – en metod för lokal utveckling. Du kan läsa mer om detta på

http://www.leadernedredalalven.se/svarthalls-fabod