Teater på Hembygdsgården

Några bilder från Bishop Hill-spelen på hembygdsgården 2019

Under många år har spelen om utvandringen från Norabygden till Bishop Hill på 1850-talet spelats på hembygdsgården i Tärnsjö. Det stora framtidslandet i väster, där man utan kostnad kunde inmuta så mycket mark man orkade bruka. Den stenlösa matjorden var flera fot djup som bara låg och väntade på att bli brukad. Landet där grisarna blev stora som oxar och grödorna mångfalt större än vad den svenska steniga jorden förmådde ge.

Åtskilliga var de familjer som blev delade och gårdar som blev sålda till tvivlare som inte trodde på det sanna ordet. Men många gick det dåligt för och flera var de som inte klarade överfarten med fartyg. Sedan var det också många som det gick bra för, bl.a. två pojkar som tog farväl av sina käraste men lovade sina flickor trohet och att de skulle återkomma som rika män och gifta sig med dem. Många år senare kom pojkarna tillbaka efter att hittat guld och verkligen var rika, och flickorna hade stått vid sitt löfte och väntat på dem.

Foto och text Jakob Martinell.